top of page

Koho podporujeme? 

Všechny podporované projekty důvěrně známe.

Nejen proto, že nám záleží, co se s darovanými penězi děje. 

ale také proto, že chceme tvořit dlouhodobá partnerství.

Podporujeme pravidelně 6 neziskových projektů rovným dílem.

podpor-uvod.jpg
elephant-2870777_1920.jpg
hospice-1761276.jpg

Společnost pro ranou péči

Pomáhá novorozencům a batolatům se zrakovým postižením.

Safe Elephants

Chrání slony ve střední Africe.

Mobilní hospic Ondrášek

Umožňuje nevyléčitelně nemocným zemřít důstojně doma.

arteterapie4.JPG
Petr Colas - Kahau nosaty - pesisir balipapan (24).JPG
Martin_61491.jpg

ŽEBŘÍK

Denní stacionář pro dospěláky s postižením. 

CCBC

Česká koalice pro ochranu biodiverzity chrání faunu a floru po celém světě. 

Kola pro Afriku

Půjčují dětem v Gambii kola, aby jejich každodenní cesta za vzděláním byla zvládnutelná.

POTŘEBNÝM A PLANETĚ

Podporované projekty se svou činností věnují široké paletě prospěných aktivit.

Read More >

LOKÁLNĚ

Za všemi podporovanými projekty stojí Češi. Někteří pomáhají v Ostravě a jiní v Gambii.

Read More >

SVOBODNĚ

Darované finance nepodléhají žádnému účelu určení a mohou být použity svobodně.

Mobilní hospic Ondrášek

Pro člověka s vážným onemocněním, kde již není možná další léčba a jeho život se chýlí ke konci, je pobyt doma v kruhu nejbližších, tím největším darem. Domácí hospicová péče zajišťuje svým klientům a jejich rodinám odborné zdravotní, sociální i psychologické služby a poradenství a je tady pro všechny, kteří chtějí prožít poslední okamžiky se svou milovanou osobou v teple svého domova.

Safe Elephants

Podporujeme misi na záchranu slonů v Africe skrz organizaci Save Elephants. Ve Střední Africe jsou kvůli svým klům ročně zabity tisíce slonů. Společnost Save Elephants založená dobrodruhem, cestovatelem a aktivistou Arthurem Sniegonem bojuje různými způsoby proti pytláctví slonů a ilegálnímu obchodu se slonovinou.

Společnost pro ranou péči Ostrava

Společnost pro ranou péči Ostrava poskytuje odborné služby, podporu a pomoc rodinám, ve kterých se narodilo dítě se zrakovým či kombinovaným postižením, a to na území celého Moravskoslezského kraje. Pro své klienty zajišťuje sociální poradenství, funkční vyšetření zraku, poradenství k podpoře psychomotorického rozvoje, vzdělávání i setkávání rodičů

Kola pro Afriku

Posláním organizace Kola pro Afriku, o.p.s. je umožnit dětem v Africe cestu ke vzdělání, a to prostřednictvím kol, která darují lidé v České republice. Díky kolům přivezeným do Gambie mají tamní děti možnost dostat se do školy a vzdělávat se. To jim pomáhá získat větší možnosti pracovního uplatnění a zvýšit občanský status.

CCBC

CCBC (Czech Coalition for Biodiversity Conservation) je platforma pro spolupráci organizací a projektů, které působí na poli ochrany biodiverzity a rozvojové pomoci. Společnými silami přispívají k ochraně životního prostředí a rozvojové pomoci tam, kde je to nejvíce potřeba, a to prostřednictvím vzdělávání veřejnosti, ekologických kampaní, pořádání konferencí a publikační činnosti.

Návrh bez názvu (34).png

ŽEBŘÍK

Denní stacionář Žebřík, o.p.s. poskytuje své služby lidem s mentálním postižením a jejich rodinám. Svým klientům zajišťuje nezbytnou míru podpory vedoucí k nezávislému a plnohodnotnému životu a umožňuje jim setkávání s vrstevníky v přátelském a podpůrném prostředí.

bottom of page